Definisanje oglasa prema pretrazi korisnika. Upravljanje satnicom, lokacijom i budžetom pojavljivanja oglasa. Finasijska analiza konkuretnskih oglašivača i pravilno određivanje budžeta za Google Ads. Pozicioniranje oglasa u prva tri slota pretraživača. Ušteda sredstava kroz Google ocenu kvaliteta (quality score) oglasa. Povećanje relevantnosti organskih pretraga vaše Web stranice, poslovnih usluga ili ponude.

  • Instant top spot on Google.
  • High CTR (click through rate) ratio.
  • Content - Ads matching.
  • Ads relevance.
  • Targeted users based on location, time and day, kewords(query).
  • Campaign Ads diversification.
  • Bid Logic Definition.
  • Multiple e-Commerce Monetization.
  • Narrow targeted Bidding Keywords (Long-tail keyword).