Definisanje poslovnog koncepta u cilju izbegavanja neuspeha projekta u celosti, implementacije nepotrebnih ili izostavljanje neophodnih funkcionalnosti. Održavanje projekta u planiranom budžetu i precizno određivanje rokova izrade. Prevođenje poslovnih zahteva u tehničke postavke i prevazilaženje komunikacionh različitosti. Parsiranje poslovnih zadataka od nivoa korporativnih zahteva do softverskog razvoja.

 • Dizajniranje poslovnih rešenja.
 • Prikupljanje i analiziranje informacija.
 • Predikcija rešenja.
 • Izrada konceptualnog rešenja.
 • Izrada logičkog dizajna.
 • Izrada fizičkog dizajna.
 • Dizajniranje prezentacijskog sloja.
 • Dizajniranje slojeva (nivoa) podataka.
 • Dizajniranje sigurnosnih specifikacija.
 • Završetak faze planiranja.
 • Stabilizacija i primena rešenja.