Pokušajte, manje će da vas košta!

Zašto e-marketing?

Pre svega treba razumeti koncept marketinga, šta iza naziva stoji i ono što treba da bude na prvom mestu je kome se obraćamo, odnosno šta želimo da postigemo!

E-marketing je postao globalno veoma popularan u poslovnom svetu. Nakon otkrivanja širokog dijapazona povoljnosti internet marketinga u promociji proizvoda i usluga online, zapravo je postao vodeći medij za marketing u celom svetu.

Za razliku od Mass marketinga koji efiksano utiče i intrigira lokalnu publiku putem radio spotova, televizije, novina i štampanih medija, internet marketing omogućava kompanijama da održavaju prisniji odnos sa svojim potrošačima sirom sveta. Internet marketingom preduzeća mogu da isporuče sadržaj svojim potrošačima kroz personalizovanu i isplatljivu komunikaciju.

Ono što je karakteristično u e-marketingu to je prezentacija kroz različite platforme od e-mail servisa do društvenih mreža. Medjutim ono što je danas problem to je pronaći dobar marketing tim ili pojedinca. Preciznije, posao e-marketinga je postao toliko složen i multislojan da jedna osoba ne može da se bavi sa više platformi i više klijenata.

Multislojnost rada u e-marketingu donekle mogu da ublaže servisi koji povezuju različite platforme i objave mogu biti kontrolisane sa jednog mesta.Medjutim, ukoliko vam neko kaže “ja radim sve u internet marketingu” slobodno stavite tačku na dalji razgovor..Isto kao što postoje specijalizovani servisi odnosno platforme, tako postoje i ljudi koji se bave e-marketingom ali su specijalozovani za odredjene segmente.

Medjutim, i da zaboravimo sve ono što smo do sada rekli bitno je da se fokusiramo na nekoliko stvari koje su se kroz praksu pokazale kao benefit internet marketinga.

Jeftinije operacije u oglašavanju

Jedna od bitnih prednosti e-marketinga u poslovanju jeste cena ogrlašavanja. Možda nećete moći da uštedite na izradi strategije ili vizuala ali definitvno ušteda ide u pravcu štampanja materijala ili tradicinalnog objavljivanja kao što su novine, radio ili televizija gde je prostor za oglašavanje nedevoljan ili ograničen a sa druge strane tehnologija omogućava da se reklame “prevrte”.. S druge strane internet oglašavanje omogućava da kontorlišete svoje marketing torškove i ne trošite više od onoga što želite. Benefiti online marketinga leže u tome što uloženo zaista se i vrati, samo je pitanje koliko želite da potrošite.

Analitika

E-marketing po svojoj prirodi dozvoljava različita merenja prema kojima marketing tim može da se upravlja i da gradi, menja ili prilagodjava svoje strategije. Kada pogledamo tradicionalne medije zaista se postavlja pitanje na koji način znamo koliki je uticaj odredjene reklame.

Napravicemo samo kratku digresiju na ovu temu i postavićemo pitanje zašto kablovski operateri pre svega imaju odredjen broj svojih televizijskih kanala i zašto su oni reginalno povezani? Ukoliko izuzmemno smanjenje troškova emitovanja i plasman proizvoda u ovom slučaju programa po principu “svima isto” tu je šire tržište za prezentaciju jednog proizvoda. Može se naplatiti više za eksploataciju jednog servisa. Pored aspekta da je televizija u ovom obliku na aparatima za preživljavanje i pitanje je trenutka kada će zahtevi tržišta ugasiti sistem postavlja se pitanje na koji način vi znate koliko je vaša reklama imala uticaja na kupce? Kako se to meri i na koji način će se vaša strategija menjati?

Prednost internet marketinga je što u svakom trenutku možete da merite i pratite vaše kampanje ali sposobnost kvantifikovanja vaših marketinških napora je najbolja moguća stvar ovog vida oglašavanja. Merenja odnosno statistika, daje vam mogućnost da sagledate kako napreduje vaša kampanja, kako možete povećati promet, potencijalne kupce i koverzije.

Demografsko targetiranje

Internet marketing pruža mogućnost da ciljate publiku na osnovu demografije što u praksi znači animiranje zainteresiranih za specifične usluge ili proizvode. Dobro profilisan e-marketing vraća podatak ko su vaši kupci, detalje o njima ali i njihove potrebe. Prednost online marketinga je što vaše poslovanje možete da predstavite globalno gde je veća konkurencija ali i veće tržište. Svaka poseta vaše web stranice definiše podatke o korisniku što vašem marketing timu omogućava da bolje oblikuje servise ili usluge, samim tim poveća auditorijum potencijalnih korisnika.

Porodajna i prezentaciona platforma

Pre odredjivanja strategije predstavljanja vaših usluga ili servisa treba definisati na koji način, gde, kada i koju informaciju plasirati na koji segment internet oglašavanja. Na svakoj društvenoj merži ili internet marketing servisu možete platiti ili ne oglas ali da li on po svojoj prirodu tu pripada to odredjuje marketinški tim.

Treba imati u vidu da google ads, facebook, instagram, itd., svai navode na svoju vodenicu ali vi morate da budete ti koji će odredititi šta, kako, kada i gde če se pojaviti.

Mogućnost multitaskinga

Ukoliko je infrastruktura web stranice efikasna brojne transakcije se mogu obavljati istovremeno, samim tim prednost internet marketinga je u istovremenom opsluživanju miliona korisnika. Bez obzira na broj operacija koje se odvijaju, web strana pruža odličnu uslugu svakom posetiocu na mreži..

Visoka prilagodljivost Internet marketinga važna je prednost koju preduzeća mogu iskoristiti kako bi svojim korisnicima pružila najbolje iskustvo u korišćenju usluga.

Multitasking se ne odnosi samo na iskustva krajnjeg kupca već se odražava kroz marketing servise gde na jednom marketing projektu može da radi više ljudi ili više timova u kolaboraciji bez problema u smislu preplitanja zadataka i obaveza. Ova prednost se ogleda i u tome što zapravo ni jedan član tima ne mora da bude u fizičkom kontaktu sa drugim kako bi radili na marketing strategiji i njegovoj implementaciji.

Marketing 24/7

Internet marketing smanjuje troškove i radi neprekidno. To znači da vaše marketinške kampanje traju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. U poređenju sa tradicionalnim marketingom, internet marketing vas ne ograničava sa radnim vremenom, terminom za emitovanje ili štampanim izdanjem.

Ono što je krucijalno u e-marketingu je što reklame mogu da se ponavljaju prema potrebama oglašavanja, možete definisati vreme pojavljivanje u zavisnosti od ponašanja potrošača.
Benefit se ogleda i u tome što ne postoji regionalna ili medjunarodna vremenska razlika zbog koje biste brinuli i koja će uticati na dostupnost vaših ponuda ili marketing kampanja. U krajnjoj liniji, svaki put kada je neko online povećava se i mogućnost da se vaš oglas prikaže.

Automatizacija

Marketinški servisi dozvoljavaju da manji broj ljudi radi na većim marketinškim projektima što se odražava pre svega na uštedu vremena i finasijskih sredstava a učinak je daleko veći u odnosu na tradicionalni.

U poređenju sa oflajn marketingom gde marketinški stručnjaci dele najbolje zadatke najboljim pojedinicima, internet marketing koristi prednost tehnološki pametnije metode – automatizacije.

e-Marketing vam daje mogućnost da svaki aspekt poslovanja svog preduzeća pretvorite u potpuno automatizovan sistem. Automatizujući svoju marketinšku kampanju, omogućiči ste zaposlenima u kompaniji da efikasnije utroše radno vreme.

Iako smo naveli samo deo povoljnosti zašto treba koristi online marketing, postoji još niz odgovora kao što su prikupljanje marketinških podataka, diverzifikacija strategija, kontinuirane marketinške kampanje, vremenska efikasnost, bolji odnos u prodaji, instant tarnsakcije, itd…

Pokušajte, manje će da vas košta!