AMP Story – Pred očima korisnika!

Svi smo upoznati sa terminom story, facebook story, instagram story ili story na ostalim drštvenim mrežama. Story, story, story...

Nije dobro ignorisati google - rat ili pakt!

Google servisi nisu platforme koje možemo zaobići, medjutim kada je reč o bilo kojoj vrsti posla a da isti žeite da prezentujete preko interneta, nije uputno ignorisati Google servise i ono što mogu da ponude.

Kompanije koje ulaze u posao preko interneta vrlo često ne razumeju kompleksnost plasiranja informacije u ovom kruženju, odnosno na koji način poruku dopremiti do krajnjeg korisnika. Platforme se stalno unapredjenju i neophodno je znati kada, kako, zašto i koji servis koristiti.

S druge strane, veći je problem što firme koje posluju godinama jesu prisutne na Google servisima ali ih ne koriste. Prisutnost bez angažovanja ništa ne znači Google algoritmu. Slažemo se da pojedini Google alati ne odgovaraju tipu poslovanja ali biti prisutan na opštim i ne koristiti, to je nešto što Google ne želi! Neće kazniti ali neće ni pomagati. Jednostavno, Google traži raznovrsnost kako bi traženu informaciju precizno dopremio do korisnika.

AMP Story - zašto i kako?

Pored palate Google alata, kompanija je odlučila da plasira AMP Story, što je skraćenica od Accelerated Mobile Pages. Format je na prvi pogled kopija postojećeg facebook ili instagram story… ali samo na prvi pogled!

Kada razmatramo na koji način plasirati uslugu, proizvod i kako da ta informacija dodje do naše ciljne grupe treba imati u vidu sledeće: današnji korisnik je više prisutan na mobilnom uredjaju, zanima ga koncizan i interaktivan sadržaj uz mogućnost da istim odmah manipuliše.

AMP story upravo omogućava prethodno navedeno! Potpuno legitimno pitanje je zašto i kako?

AMP story je koncipiran tako da pre svega povećava SEO sajta privlačenjem pozitivnog saobraćaja ali… Uvek postoji “ali”, treba znati na koji način napraviti story da bi dobili željene rezultate!

AMP Story za Cryptolab:

- Pozadina je definisana kao ilustracija,
- Informacije ilustracije su izmenjene, opis, ključne reči, geotag grafike,
- Definisani su H1, H2 i Paragraph tagovi.

Pre svega da definišemo razlike, npr: instagram ili facebook story koriste vizualne prikaze kao što su fotografije, video, vizual i slično uz polje za opise koji su poruka korisnicima. AMP story je SEO usmeren sadržaj, odnosno dozivljava vizuelne prikaze ali se kao sastavni deo sadržaja dodaju naslovi i kratak opisni tekst odnosno ono što pretraživači traže a to su tagovi. Pojednostavljeno, algoritam pretraživača ispostavlja rezultat pretrage na isti način kao kada tražimo odredjenu uslugu ili web sajt.

Ono sto AMP story ima a ostale platforme nemaju to je mogućnost auto-implementacije u svim kategorijama pretrage odnosno pretraživača, Google Images, Discover, Search i News. Ukratko, jedan AMP story daje veoma, veoma dobar rezultat iz razloga što isti se ne možete zaobići!

Istina, online marketing je postao multislojan i treba razvrstati šta je vašem poslovanju potrebno, na koji način i kada koristiti.

U ostalom AMP story koristi FIFA, The Telegraph, Reuters, CNN, BBC, Reuters, US Express, ali i web stranice u turizmu ili online prodaji. Reklo bi se da nije za zanemariti!

Primer AMP story za usluge!

Primer AMP story za vesti!

Primer AMP Story za opšte informacije!

Primer AMP Story za usluge!

Primer AMP Story za dogadjaj!

NAPOMENA: Ukoliko želite da vidite story u punom formatu, kliknite na ikonicu "share" u gornjem desnom uglu nakon čega će se otvoriti polje sa linkom koji treba da se iskopira u novu stranu pretraživača. Story je isključivo prezentacionog karaktera.

Monetizacija, brzo očitavanje stranica i osnaživanje e-commerce sistema!

Osim što je AMP story SEO buster odnosno ubrzava očitavanje stranica, servis povećava konverzije u prodaji za 20% a korisnici 2 puta više vremena provode na AMP story platformama u odnosu na web stranice.

AMP Story jeste radjen prema formatu Snapchat, Instagram ili Facebook stories ali sam prikaz prema uslovima pretrage je mnogo izraženiji od pomenuta tri formata. Legitimno je da se u uslovima pretage prikaže rezultat koji se referencira na Instagram ili Facebook ali AMP story ima prednost što multiplikuje traženi rezultat, prosto rečeno teško je zaobići informaciju plasiranu kroz AMP.

Samim tim, pravilno postavljena kampanja za AMP story sugeriše korisniku da postoji mogućnost rezervacije, kontakta, prezentacije, informacije ili prodaje bez ili sa redirekcijom ka web sajtu. Ukoliko uzmemo u obzir ono što smo već spomenuli, a to je da većina korisnika dolazi preko mobilnog uredjaja, onda je mogućnost korišćenja vašeg servisa u relanom vremenu prednost u odnosu na konkurenciju.

Pogledajte Google analitiku vašeg sajta i iznenadćete se koliko saobraćaja dolazi preko mobilnog uredjaja. Kada smo već kod toga, UA ili Google Universal Analytics odlazi u istoriju a na njegovo mesto dolazi GA4 odnosno Google Analytics 4 koji za razliku od UA beleži sve dogadjaje na sajtu koji su završeni i nagalšava šta je sve kroisnik radio na sajtu a ne samo kako je dosao do njega. Šta GA4 donosi pisaćemo u nekom od narednih tekstova. Idemo dalje...

Sve se plaća - sve se vraća!

Google kaže: “Pružio sam servis, koristi i ja ću te nagraditi”. Nje samo AMP servis koji Google voli da ističe, na kraju krajeva i tamo negde radi se o konkurenciji i tržištu. Isto kao za naše poslovanje i za Google smo svi mi korisnici i potencijalni klijenti. Suština je izabrati servis koji najviše odgovara vašem poslovanju, odnosno kako iz njega izvući maksimum.

Istina je da Google Ads pruža mgučnost da uz ćitanje podataka iz drugih Google izvora i implementaciju istih dodjete do rezultata gde ćete ostvariti prednost u odnosu na konkurenciju ali za to treba izdojiti odredjena sredstva! Koliko ste spremni da uložite?
Zarada je vodilja za sve pa tako i za Google. Osim što je prosek mesečne uplate za Google Ads nekada iznosio 150 sada je 300 dolara. Nekada ste imali dve opcije za eksploataciju kampanje sada su se i one multiplikovale. Sve se to krije iz parole: “Želimo da unapredimo korisničko iskustvo”. OK, neka bude tako…

S druge strane, Google jeste omogućio korišćenje pojedinih web servisa bez naknade. Istina jeste da i oni imaju use case od kog na kraju Google izvlači benefit ali je omogućio i preduzećima da pozicioniraju svoja poslovanja, istaknu ponude i privlače korisnike a ujedno imate mogućnost plasiranja svojih proizvoda i usluga bez naknade ali sa dobrim feedbackom kao što je Google Merchant Center, Google listing, itd.. Alati imaju svoje prednosti ali i koja delatnost je poželno da ih koristi.

Da ne navodimo sve Google servise, suština je da njihovo korišćenje zahteva odredjeni nivo znanja u optimizaciji istih. Na primer, grafičke prezentacije ili fotografije treba da sadrže set informacija kao što su geotag, ključne reči, nazivi, delatnost ili maksimalna veličina fajla. S druge strane, pravilno setovanje poslovanja i šta Google sankcioniše, šta toleriše i šta favorizuje prilikom eksploatacije njegovih servisa.

Da zaključimo, Google je omogućio da firme koriste pojedine servise besplatno. Deo se plaća a stvar je odabira ali i balansa. Balansirano korišćenje znači uvezivanje plaćenih i besplatnih alata uz minimalnu naknadu za maksimalni učinak.